top of page

Reobertura excepcional dels vestidors


D’acord amb la Resolució SLT/612/2021, de 5 de Març, publicada al DOGC el 6/3/21, es procedeix a reobrir els vestidors, de manera excepcional, per als socis que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai de us privatiu i no compartit. S’aplicaren mesures restrictives, en tot cas, per a evitar que no es sobrepassi el límit del 30 % d’aforament dins dels espais tancats.

La Junta Directiva


76 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Barcelona, a 4 d’abril de 2023 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS, que es celebrarà en les

bottom of page