Assemblea General Ordinària de Socis

Barcelona, a 23 d'octubre de 2021 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, així com la normativa...

Canvis en la gestió de reserves

Estimats socis, Des de dimecres passat, per a reservar una pista a través de l'app serà necessari incloure el núm. de soci de tots els...

Assemblea General Ordinària de Socis

Barcelona, a 30 de Juny de 2021 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, així com la normativa...