top of page

Baixes temporals

Benvolguts consocis:


Tal i como ja vam informar a la darrera nota informativa publicada a la web del Club el dia 23 de març, qualsevol decisió que es vulgui prendre respecte a la possibilitat de deixar de cobrar l'import de la quota mensual mentre el Club romangui tancat per la declaració de l'estat d'alarma, ha de ser aprovada per l'Assemblea de Socis, únic òrgan del Club competent per prendre aquesta decisió, sense que la Junta Directiva tingui competència per a això.


Des de la Junta Directiva reiterem al que ja us vam informar a l’anterior nota informativa, en el sentit de que les quotes mensuals son un ingrés essencials per la sostenibilitat del Club, encara més ara si cal, doncs a conseqüència del tancament temporal i obligatori de les instal·lacions i el cessament de tota l'activitat esportiva i social els ingressos del Club disminuiran considerablement.  Si a aquest fet li afegim la càrrega de no cobrar les quotes mensuals meritades durant el temps en què les instal·lacions romanguin tancades, la sostenibilitat econòmica del Club quedarà severament afectada.


Tot i així, la Junta Directiva és sensible a les dificultats econòmiques que la crisis del Covid-19 pot provocar en alguns socis del Club, que es poden agreujar si la crisis del Covid-19 s’allarga. Pet tant, i no sent possible en aquest moment convocar l’oportuna Assemblea de Socis per prendre la corresponent decisió, la Junta Directiva ha adoptat l’acord d’acceptar la baixa temporal del soci que ho demani expressament, subjecte a les següents condicions:

  • Sol·licitud per escrit de la baixa temporal adreçada a la Junta Directiva mitjançant correu electrònic a la següent direcció de correu electrònic: administracion@rstpompeya.com. La data de la sol·licitud és la data de recepció per la Junta Directiva.

  • Des de el moment de la sol·licitud de la baixa temporal no es cobrarà al soci sol·licitant les quotes mensuals que es meritin des de la sol·licitud de la baixa temporal i fins la finalització de la baixa temporal.

  • La sol·licitud de finalització de la baixa temporal també es farà per escrit adreçat a la Junta Directiva, mitjançant correu electrònic a la mateixa direcció de correu electrònic abans indicada. La data de la sol·licitud de la finalització de la baixa temporal és la data de recepció per la Junta Directiva.

  • Si el soci sol·licitant de la baixa temporal sol·licita la finalització de la baixa temporal abans d’un any a comptar des de la petició de la baixa, haurà de pagar totes les quotes degudes i meritades durant el període de la baixa temporal.

  • El pagament de les quotes degudes i meritades durant la baixa temporal s’aplaçarà i fraccionarà per donar al soci facilitats de pagament. L’aplaçament i fraccionament del pagament serà proporcional al temps de la baixa temporal.

Confiem, però, que amb l’ajuda i comprensió de tots, puguem superar aquesta crisi, i ens puguem tornar a veure tots plegats, el més aviat possible, gaudint de les instal·lacions de tots nosaltres.

Atentament.

Junta Directiva181 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page