top of page

Violència sexual a l'esport: de que parlem?


Us fem arribar una comunicació per part del Gabinet d'Equitat de Gènere de l'IBE per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i violències sexuals a infants i adolescents.

En la mateixa línia de treball de la prevenció del maltractament i de les violències, voldríem afegir el servei telefònic d'atenció a dones en situació de violència masclista: 900 900 120.
14 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Barcelona, a 4 d’abril de 2023 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS, que es celebrarà en les

bottom of page