top of page

Protocol de reobertura de primera fase


Normes d’accés al Club

 • Només podrà accedir al Club qui tingui reserva confirmada per a jugar a tennis o pàdel (màxim de dos jugadors per pista)

  • La reserva només es podrà fer per via telefònica. No es podrà fer presencialment al Club

  • Al fer la reserva, s’indicarà el nom dels dos jugadors, que necessàriament hauran de ser socis numeraris (és a dir, socis adults que estiguin al corrent de la quota social), o socis infantils al corrent del pagament de la quota (si és un menor de 14 anys, necessàriament, l’altre jugador haurà de ser un soci adult numerari)

  • No s’admetrà lloguer de pistes a socis no numeraris, ni tampoc s’admetran invitats

  • Per a fer una segona o ulteriors reserves telefòniques, caldrà, prèviament, haver acabat de jugar el partit anterior

   • Les reserves es podran fer per al mateix dia, i fins a tres dies després

 • Excepcionalment, es podrà acudir al Club amb l’únic propòsit de retirar roba o objectes de l’armariet personal, avisant telefònicament abans, i marxant tot seguit

 • No podrà accedir al Club qui hagi estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, tingui símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor o de l’olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc


Condicions de permanència al Club

 • Per a accedir i circular pel Club caldrà portar posada una mascareta protectora, la qual podrà ser retirada durant la pràctica esportiva

  • El Club lliurarà mascareta a cada jugador, sense cost

 • Es portarà un Registre de les persones que accedeixin al Club

 • Cada cop que un soci/a acudeixi a jugar, signarà el document de responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis

 • No serà obligatori l’us de guants, excepte per a entrar al vestuari (només per recollir objectes personals de l’armariet), o al lavabo

  • El Club disposarà de guants senzills d’un sol us

Zones d’accés

 • El vestidor i les dutxes estaran tancats. Els jugadors hauran de venir canviats de casa. No es podran dutxar ni canviar-se en el vestuari.

 • S’hi podrà accedir per a retirar objectes de l’armariet. El soci haurà d’emportar-se a casa tot allò que consideri que li cal per tornar a jugar el proper cop (raqueta, bambes, colònia, etc...), per tal d’evitar tornar a entrar al vestuari.

 • No es podran fer servir les fonts

  • El Club tindrà petites ampolles de aigua fredes a disposició del socis que les vulguin adquirir

 • El Bar estarà tancat. No es dispensaran begudes refrescants, ni per la màquina. Només hi hauran ampolletes d’aigua. El jugador només podrà estar, per espai màxim de 15 minuts, a la terrassa, per a beure l’aigua o descansar, respectant sempre una distància mínima de 2 metres amb les altres persones

Condicions de la pràctica esportiva

 • Nomes podran jugar 2 jugadors per pista (individuals), tant a tennis com a pàdel

 • Serà obligatori jugar amb pilotes noves. El Club tindrà pots nous per a vendre

 • Hi haurà un dispensador de gel desinfectant a cada pista. Serà obligatori desinfectar-se abans de jugar i tocar les pilotes, i a l’acabar la partida

  • Es recomana la desinfecció cada cop, abans de començar el joc, per part de qui ha de sacar, i que el jugador que no saca que no toqui les pilotes amb la ma amb la que no juga, tornant-les al que saca amb l’ajuda dels peus i la raqueta o pala

 • Les portes de les pistes es deixaran obertes

 • No es podrà passar l’estera de les pistes. Ho faran els empleats del Club

 • El temps de joc serà d’un màxim de una hora, i els jugadors hauran d’abandonar la pista al complir-se el temps, evitant trobar-se amb els jugadors que entraran

  • A tal efecte, per a facilitar la feina dels empleats, i minimitzar la concurrència de socis, es deixarà un espai de temps suficient entre reserva i reserva, de 30 minuts per a les pistes de tennis i de 15 minuts per a les de pàdel


Adjuntem en aquesta comunicació el document de compromís-responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis.


La Junta Directiva

Carta-compromis-de-responsabilitat
.pdf
Descargar PDF • 73KB

160 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page