top of page

Protocol de reobertura de primera fase


Normes d’accés al Club

 • Només podrà accedir al Club qui tingui reserva confirmada per a jugar a tennis o pàdel (màxim de dos jugadors per pista)

 • La reserva només es podrà fer per via telefònica. No es podrà fer presencialment al Club

 • Al fer la reserva, s’indicarà el nom dels dos jugadors, que necessàriament hauran de ser socis numeraris (és a dir, socis adults que estiguin al corrent de la quota social), o socis infantils al corrent del pagament de la quota (si és un menor de 14 anys, necessàriament, l’altre jugador haurà de ser un soci adult numerari)

 • No s’admetrà lloguer de pistes a socis no numeraris, ni tampoc s’admetran invitats

 • Per a fer una segona o ulteriors reserves telefòniques, caldrà, prèviament, haver acabat de jugar el partit anterior

 • Les reserves es podran fer per al mateix dia, i fins a tres dies després

 • Excepcionalment, es podrà acudir al Club amb l’únic propòsit de retirar roba o objectes de l’armariet personal, avisant telefònicament abans, i marxant tot seguit

 • No podrà accedir al Club qui hagi estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, tingui símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor o de l’olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc


Condicions de permanència al Club

 • Per a accedir i circular pel Club caldrà portar posada una mascareta protectora, la qual podrà ser retirada durant la pràctica esportiva

 • El Club lliurarà mascareta a cada jugador, sense cost

 • Es portarà un Registre de les persones que accedeixin al Club

 • Cada cop que un soci/a acudeixi a jugar, signarà el document de responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis

 • No serà obligatori l’us de guants, excepte per a entrar al vestuari (només per recollir objectes personals de l’armariet), o al lavabo

 • El Club disposarà de guants senzills d’un sol us

Zones d’accés

 • El vestidor i les dutxes estaran tancats. Els jugadors hauran de venir canviats de casa. No es podran dutxar ni canviar-se en el vestuari.

 • S’hi podrà accedir per a retirar objectes de l’armariet. El soci haurà d’emportar-se a casa tot allò que consideri que li cal per tornar a jugar el proper cop (raqueta, bambes, colònia, etc...), per tal d’evitar tornar a entrar al vestuari.

 • No es podran fer servir les fonts

 • El Club tindrà petites ampolles de aigua fredes a disposició del socis que les vulguin adquirir

 • El Bar estarà tancat. No es dispensaran begudes refrescants, ni per la màquina. Només hi hauran ampolletes d’aigua. El jugador només podrà estar, per espai màxim de 15 minuts, a la terrassa, per a beure l’aigua o descansar, respectant sempre una distància mínima de 2 metres amb les altres persones

Condicions de la pràctica esportiva

 • Nomes podran jugar 2 jugadors per pista (individuals), tant a tennis com a pàdel

 • Serà obligatori jugar amb pilotes noves. El Club tindrà pots nous per a vendre

 • Hi haurà un dispensador de gel desinfectant a cada pista. Serà obligatori desinfectar-se abans de jugar i tocar les pilotes, i a l’acabar la partida

 • Es recomana la desinfecció cada cop, abans de començar el joc, per part de qui ha de sacar, i que el jugador que no saca que no toqui les pilotes amb la ma amb la que no juga, tornant-les al que saca amb l’ajuda dels peus i la raqueta o pala

 • Les portes de les pistes es deixaran obertes

 • No es podrà passar l’estera de les pistes. Ho faran els empleats del Club

 • El temps de joc serà d’un màxim de una hora, i els jugadors hauran d’abandonar la pista al complir-se el temps, evitant trobar-se amb els jugadors que entraran

 • A tal efecte, per a facilitar la feina dels empleats, i minimitzar la concurrència de socis, es deixarà un espai de temps suficient entre reserva i reserva, de 30 minuts per a les pistes de tennis i de 15 minuts per a les de pàdel


Adjuntem en aquesta comunicació el document de compromís-responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis.


La Junta Directiva

Carta-compromis-de-responsabilitat
.pdf
Download PDF • 73KB

155 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Benvolguts socis, Com segur sabeu ja des de l’any 2021 el cost de l’energia (propà, electricitat, etc.) ha augmentat de manera molt considerable. En els comptes de l’exercici 2021 aprovats a la darrer

bottom of page