top of page

Pistes sense càrrecs per als socis


Informem els Srs. socis que mentre les restriccions motivades pel COVID-19 prohibeixin utilitzar els vestuaris i dutxes, se suspendrà el cobrament per la utilització de les pistes (1,60€). Moltes gràcies.


143 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Barcelona, a 4 d’abril de 2023 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS, que es celebrarà en les

bottom of page