top of page

Encara no podem obrir

Actualizado: 24 may 2020


A continuació transcrivim la carta de la Federació Catalana de Tennis rebuda aquest matí:

"Amb data 16 de maig s’ha publicat al BOE la Orden SND/414/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf que inclou les zones que passen a fase 1 (que s’afegeixen a les anteriors) i les activitats autoritzades a les zones que encara es mantenen a fase 0.

Després d’una anàlisi amb detall de la normativa publicada us confirmem que no és possible la represa de les activitats en instal·lacions esportives a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (amb l’excepció de l’Alt Penedès i el Garraf).

Només poden obrir els clubs situats a zones en fase 1, és a dir, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les àrees de gestió assistencial del Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud).

L’ordre SND 414/2020 en la seva disposició final primera apartat quatre modifica parcialment l’ordre SND 388/2020 que regula les activitats que es poden fer a la fase 0.

Bàsicament estableix que es podran dur a terme, pel que fa a l’activitat esportiva, les activitats previstes als articles 38 a 40 de l’ordre SND 399/2020 que regula la fase 1 (Alt Rendiment i Lligues Professionals).

L’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure està regulada a l’article 41 de l’ordre SND 399/2020 per la qual cosa queda fora de les activitats permeses mentre no s’entri en fase 1 i, en conseqüència, els clubs de tennis situats a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (excepte Alt Penedès i Garraf) no poden reprendre les seves activitats.

Com a novetat l’ordre estableix que els esportistes federats poden practicar esport a l’aire lliure en espais públics (no en instal·lacions esportives) dins els límits de la seva província (no municipi com fins ara). No es pot utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se. Únicament es permet, per exemple, passar d’un municipi a l’altre mentre es corre o es va en bicicleta. Es pot fer només a les franges horàries autoritzades (6 a 10 i 20 a 23 hores).

Us continuarem mantenint informats sobre qualsevol novetat que es produeixi.

Barcelona, 17 de maig de 2020"

Adjuntem en aquesta comunicació la carta rebuda i esperem poder tornar al club molt aviat.

Aclariment_Fase_0_avançada
._17_de_maig_
Descargar _17_DE_MAIG_ • 217KB

135 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page