top of page

Encara no podem obrir

Actualizado: 24 may 2020


A continuació transcrivim la carta de la Federació Catalana de Tennis rebuda aquest matí:

"Amb data 16 de maig s’ha publicat al BOE la Orden SND/414/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf que inclou les zones que passen a fase 1 (que s’afegeixen a les anteriors) i les activitats autoritzades a les zones que encara es mantenen a fase 0.

Després d’una anàlisi amb detall de la normativa publicada us confirmem que no és possible la represa de les activitats en instal·lacions esportives a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (amb l’excepció de l’Alt Penedès i el Garraf).

Només poden obrir els clubs situats a zones en fase 1, és a dir, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les àrees de gestió assistencial del Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud).

L’ordre SND 414/2020 en la seva disposició final primera apartat quatre modifica parcialment l’ordre SND 388/2020 que regula les activitats que es poden fer a la fase 0.

Bàsicament estableix que es podran dur a terme, pel que fa a l’activitat esportiva, les activitats previstes als articles 38 a 40 de l’ordre SND 399/2020 que regula la fase 1 (Alt Rendiment i Lligues Professionals).

L’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure està regulada a l’article 41 de l’ordre SND 399/2020 per la qual cosa queda fora de les activitats permeses mentre no s’entri en fase 1 i, en conseqüència, els clubs de tennis situats a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (excepte Alt Penedès i Garraf) no poden reprendre les seves activitats.

Com a novetat l’ordre estableix que els esportistes federats poden practicar esport a l’aire lliure en espais públics (no en instal·lacions esportives) dins els límits de la seva província (no municipi com fins ara). No es pot utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se. Únicament es permet, per exemple, passar d’un municipi a l’altre mentre es corre o es va en bicicleta. Es pot fer només a les franges horàries autoritzades (6 a 10 i 20 a 23 hores).

Us continuarem mantenint informats sobre qualsevol novetat que es produeixi.

Barcelona, 17 de maig de 2020"

Adjuntem en aquesta comunicació la carta rebuda i esperem poder tornar al club molt aviat.

Aclariment_Fase_0_avançada
._17_de_maig_
Download _17_DE_MAIG_ • 217KB

132 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Benvolguts socis, Com segur sabeu ja des de l’any 2021 el cost de l’energia (propà, electricitat, etc.) ha augmentat de manera molt considerable. En els comptes de l’exercici 2021 aprovats a la darrer

bottom of page