top of page

Eliminació d'arrels i manteniment general de la pista 2


Continuem amb tasques de manteniment a la pista 2.25 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Barcelona, a 4 d’abril de 2023 Distingit consoci: D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS, que es celebrarà en les