top of page

Convocatòria d'eleccions

Barcelona, a 12 d’abril de 2024


Distingit consoci:


D’acord amb el que disposa l’article 27 dels vigents Estatuts, la Junta Directiva ha acordat convocar ELECCIONS per a proveir els càrrecs de la mateixa, per al qual s’informa del següent:


  1. Els càrrecs a proveir de la Junta Directiva seran, d’acord amb allò que preveu l’article 17 dels Estatuts fins a un màxim de 21, i, com a mínim, els de President, Vice-President, Secretari, Tresorer, i dos vocals.


  1. Per a ser elector cal ser major d'edat i soci del Club amb anterioritat al 31 de desembre de 2023, i d'acord amb el cens electoral que s'exposa a disposició de tots els socis.


  1. Els candidats han de ser majors d'edat, estar en el ple ús dels drets civils, ser socis numeraris del club des del 31 de desembre de 2023 o abans, sense tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i no estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva que l'inhabiliti.


  1. El pròxim 16 d'abril de 2024, a les 12.30 hores, a les instal·lacions del Club, es realitzarà el sorteig públic per a la designació dels components de la Junta Electoral, entre els socis assistents a l'Assemblea General que es convoca a l'efecte.


  1. El cens electoral s'exposa des d'ara i fins a la finalització del termini per a presentar candidatures, podent-se formular reclamacions al mateix fins al pròxim 19 d'abril de 2024.


  1. Les candidatures seran tancades, i hauran d'estar avalades pel deu per cent dels socis amb dret a vot, els quals no podran avalar a més d'una candidatura, i hauran de fer constar, baix llurs signatures, el seu nom i cognoms, número de soci i de D.N.I. Es farà constar els noms i cognoms de tots els membres de la candidatura, amb indicació de llur número de soci i el càrrec que proposen ocupar, encapçalades per qui proposin com a president, i amb aportació de fotocòpia dels D.N.I. de tots ells. Les candidatures es podran presentar, a la recepció del Club, a partir del 14 d'Abril de 2024 i fins al 9 de maig de 2024, a les 18 h.


  1. Les eleccions es celebraran el dia 23 de maig de 2024, havent d'acreditar-se els electors, per a exercir llur dret de vot, mitjançant llur D.N.I. Les votacions es faran a les instal·lacions del Club, des de les 18 hores fins a les 21 hores.

Esperant comptar amb la vostra participació a les eleccions, rebeu una cordial salutació.El President

Josep Maria Minguella151 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page