top of page

Comunicació als socis

La gran majoria dels socis del nostre Club han abonat la quota social corresponent al mesos d’abril, maig i juny de 2020, meritades després de la declaració de l’estat d’alarma que finalitzarà el proper dia 21 de juny.


Tan sols uns pocs socis no han fet el pagament d’aquestes quotes socials.

Per tal de poder regularitzar aquesta situació, el Club ofereix al socis que no hagin pagat les quotes d’abril, maig i juny de 2020 la possibilitat d’adherir-se a la següent proposta de regularització:

  1. L'import de les quotes pendents (“el deute”) es fraccionarà en 6 rebuts mensuals d’igual import.

  2. El primer rebut es presentarà al cobrament en el compte corrent del soci en el mes de setembre de 2020. El segon i successius rebuts es presentaran al cobrament els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener i febrer de 2021.

  3. La proposta no afecta a altres quotes que estiguessin pendents de pagament abans de declarar-se l'estat d'alarma ni a les que es meritin i no es paguin després de l'estat d'alarma. La proposta nomes és aplicable a les quotes no pagades dels mesos d’abril, maig i juny de 2020.

  4. El soci que s'adhereixi a la proposta podrà fer servir les instal·lacions socials i esportives del club, sempre que estigui al corrent de pagament de les successives quotes socials ordinàries que es meritin a partir del mes de juliol de 2020 i amés atengui el pagament del rebuts amb els que s’ha fraccionat el deute d’acord amb el punt 1 anterior.

  5. Mentre el soci no regularitzi el pagament íntegre del deute no recuperà la condició estatutària de soci numerari.

Per adherir-se a la proposta tan sols cal contactar amb el Club mitjançant correu electrònic, identificar-se com a soci del Club, amb nom i cognoms, i manifestar la seva voluntat de adherir-se a la proposta de regularització del deute que es objecte de la present comunicació.

Les adhesions s’hauran de comunicar al Club abans del dia 25 de juny de 2020.


Barcelona, 5 juny 2020


La Junta Directiva


356 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page