top of page

Assemblea General Ordinària de Socis


Barcelona, a 23 d'octubre de 2021


Distingit consoci:


D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, així com la normativa dictada amb ocasió de la crisi sanitària, que ha ajornat la celebració de assemblees generals, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis, que es celebrarà en les nostres instal·lacions el proper 8 de novembre de 2021, a les 18,00 hores en primera convocatòria, i a les 18,30 hores en segona, si aquesta fos necessària, essent els assumptes a tractar els compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea

  2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe o Memòria de les activitats realitzades durant els anys 2019 i 2020

  3. Ratificació, si s’escau, del nomenament de nou membre de la Junta Directiva

  4. Ratificació, si s’escau, de la aprovació per la Junta Directiva de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici 2019 i comptes

  5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici 2020 i comptes.

  6. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2021.

  7. Projecte i propostes de la Junta Directiva.

  8. Proposicions formulades per un mínim del 5 % dels Socis amb dret a vot que hagin estat formulades per escrit deu dies abans de l’Assemblea

  9. Precs i preguntes

Esperant comptar amb la vostra assistència a l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.El President

Josep Maria Minguella

85 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page