top of page

Assemblea General Ordinària de Socis


Barcelona, a 18 de setembre de 2020


Distingit consoci/a:


En el passat mes de Juliol, vàrem anunciar que, en aquest mes de Septembre, la Junta Directiva prendria una decisió sobre la convocatòria de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS.

Malauradament, la situació provocada per la pandèmia no fa possible encara aquesta convocatòria, doncs la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, no permet trobades de més de 10 persones.

Recentment, s’ha aprovat per la Generalitat una reforma de la Llei de l’Esport, sensible als problemes que tenen les entitats esportives fer a efectuar una convocatòria d’assemblea en aquests moments.

D’acord amb aquesta reforma, hi ha temps per a fer l’Assemblea fins l’1 de Gener de 2021 o fins 60 dies després de que s’aixequi la prohibició continguda a la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost.

Mentrestant, i emparant-se amb la normativa vigent, la Junta Directiva ja ha procedit, com vàrem informar, a aprovar els comptes del 2019, amb un benefici de 25.840,18 € i el pressupost del 2020, amb unes pèrdues de 7.690 €.

Gràcies als esforços de tots vosaltres, el nostre Club podrà aguantar les negatives conseqüències econòmiques que està causant la pandèmia, i estem fent una administració cautelosa, demorant la realització de obres o inversions que no siguin estrictament necessàries.

En quan sigui possible, procedirem a efectuar la convocatòria de l’assemblea general de socis. Mentrestant, i tal com ja ho vàrem comunicar el passat mes de Juliol, queda a disposició de qualsevol soci o sòcia un exemplar dels comptes aprovats del 2019 i del pressupost del 2020, que li serà facilitat a la Secretaria del Club.

Rebeu una cordial salutació.


El President

Josep Maria Minguella


116 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page