top of page

Ara sí! Protocol de reobertura de primera fase (a partir del proper dilluns 25 de maig)

Actualizado: 30 may 2020


Normes d’accés al Club

Només podrà accedir al Club qui tingui reserva confirmada per a jugar a tennis o pàdel (màxim de dos jugadors per pista)

La reserva només es podrà fer per via telefònica. No es podrà fer presencialment al Club

Al fer la reserva, s’indicarà el nom dels dos jugadors, que necessàriament hauran de ser socis numeraris (és a dir, socis adults que estiguin al corrent de la quota social), o socis infantils al corrent del pagament de la quota (si és un menor de 14 anys, necessàriament, l’altre jugador haurà de ser un soci adult numerari)

No s’admetrà lloguer de pistes a socis no numeraris, ni tampoc s’admetran invitats

Per a fer una segona o ulteriors reserves telefòniques, caldrà, prèviament, haver acabat de jugar el partit anterior

Les reserves es podran fer per al mateix dia, i fins a tres dies després

Excepcionalment, es podrà acudir al Club amb l’únic propòsit de retirar roba o objectes de l’armariet personal, avisant telefònicament abans, i marxant tot seguit

No podrà accedir al Club qui hagi estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, tingui símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor o de l’olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc


Condicions de permanència al Club

Per a accedir i circular pel Club caldrà portar posada una mascareta protectora, la qual podrà ser retirada durant la pràctica esportiva

El Club lliurarà mascareta a cada jugador, sense cost

Es portarà un Registre de les persones que accedeixin al Club

Cada cop que un soci/a acudeixi a jugar, signarà el document de responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis

No serà obligatori l’us de guants, excepte per a entrar al vestuari (només per recollir objectes personals de l’armariet), o al lavabo

El Club disposarà de guants senzills d’un sol us

Zones d’accés

El vestidor i les dutxes estaran tancats. Els jugadors hauran de venir canviats de casa. No es podran dutxar ni canviar-se en el vestuari.

S’hi podrà accedir per a retirar objectes de l’armariet. El soci haurà d’emportar-se a casa tot allò que consideri que li cal per tornar a jugar el proper cop (raqueta, bambes, colònia, etc...), per tal d’evitar tornar a entrar al vestuari.

No es podran fer servir les fonts

El Club tindrà petites ampolles de aigua fredes a disposició del socis que les vulguin adquirir

El Bar estarà tancat. No es dispensaran begudes refrescants, ni per la màquina. Només hi hauran ampolletes d’aigua. El jugador només podrà estar, per espai màxim de 15 minuts, a la terrassa, per a beure l’aigua o descansar, respectant sempre una distància mínima de 2 metres amb les altres persones

Condicions de la pràctica esportiva

Nomes podran jugar 2 jugadors per pista (individuals), tant a tennis com a pàdel

Serà obligatori jugar amb pilotes noves. El Club tindrà pots nous per a vendre

Hi haurà un dispensador de gel desinfectant a cada pista. Serà obligatori desinfectar-se abans de jugar i tocar les pilotes, i a l’acabar la partida

Es recomana la desinfecció cada cop, abans de començar el joc, per part de qui ha de sacar, i que el jugador que no saca que no toqui les pilotes amb la ma amb la que no juga, tornant-les al que saca amb l’ajuda dels peus i la raqueta o pala

Les portes de les pistes es deixaran obertes

No es podrà passar l’estera de les pistes. Ho faran els empleats del Club

El temps de joc serà d’un màxim de una hora, i els jugadors hauran d’abandonar la pista al complir-se el temps, evitant trobar-se amb els jugadors que entraran

A tal efecte, per a facilitar la feina dels empleats, i minimitzar la concurrència de socis, es deixarà un espai de temps suficient entre reserva i reserva, de 30 minuts per a les pistes de tennis i de 15 minuts per a les de pàdel


Adjuntem en aquesta comunicació el document de compromís-responsabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis.


La Junta Directiva

Carta-compromis-de-responsabilitat
.pdf
Descargar PDF • 73KB

521 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page