top of page

Ajornament de l'Assemblea General Ordinària de Socis

Barcelona, a 22 de Juliol de 2020


Distingit consoci/a:


Cada any us hem convocat a la celebració de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS, dins dels terminis previstos als nostres Estatuts.


Malauradament, la pandèmia que estem patint va fer que, des de la Generalitat es dictés una norma per la que es suspenien la realització d’assemblees generals de les entitats esportives.


L’estat d’alarma general acordat pel Govern de l’Estat espanyol va finalitzar, com sabeu. Però, continua un estat d’emergència sanitari que obliga a prendre mesures de protecció, i considerem que, en benefici de la salut de tots, és preferible ajornar l’assemblea general de socis.


En tot cas, la Junta Directiva, en quan es va poder reunir, va procedir a aprovar els comptes del 2019, que han donat uns beneficis de 25.840,18 €, comptant amb uns ingressos totals de 497.627,17 €, i unes despeses de 471.786,99 €.


Es va aprovar per la Junta un pressupost per al 2020 amb unes pèrdues de 7.690 €. S’ha tingut en compte, al elaborar-lo, la realitat viscuda fins ara, si be segueix sent una incògnita el que passarà fins a final d’any.


En tot cas, agraïm una vegada més l’esforç dels socis i sòcies de la nostre entitat, ja que, gràcies a l’aportació de la seva quota social, i malgrat que no han pogut gaudir durant un temps de les instal·lacions, han fet possible que les pèrdues siguin suportables.


De totes maneres, es tracta de comptes que només han estat aprovats per la Junta i que, necessàriament, hauran de ser sotmesos a la Assemblea General de socis. Voldríem fixar ja una data de l’assemblea, però les darreres notícies, amb amenaces de possibles confinaments a Barcelona, fan que demorem la definitiva convocatòria de data per l’Assemblea, amb el corresponent ordre del dia, fins a entrar el mes de Septembre.


Serà aleshores quan tornarem analitzar les condicions que es donin per a la celebració de la mateixa, i procediríem, en el seu cas, a efectuar la corresponent convocatòria.


En tot cas, i havent estat aprovats els comptes per la Junta Directiva, i sense esperar a la convocatòria de l’Assemblea, queda a disposició de qualsevol soci o sòcia que ho demani un exemplar dels mateixos, que li serà facilitat a la Secretaria del Club.


Us desitgem que passeu un bon estiu, ple de salut, esperant comptar amb la vostra assistència a l’Assemblea en quan la mateixa sigui convocada.


Rebeu una cordial salutació.


El President

Josep Maria Minguella


61 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page